Čeština poklepem a poslechem

Kniha Čeština poklepem a poslechem není na knižním trhu žádnou novinkou – spíše se jedná o publikaci, která vždy po několika desítkách let vyjde znovu, aby potěšila a obohatila život současných češtinářů.

Kniha je svým způsobem výkladový slovník, který autor sestavil a ve kterém se humorně (a také velmi zajímavým způsobem) „vrtá“ ve významech slov, v jejich původu i v tom, jak na ně bylo v době vzniku tohoto díla (tedy v roce 1948) nahlíženo.

Pavel Eisner, český lingvista a překladatel, si v obou svých dílech věnujících se kráse češtiny (kromě Češtiny poklepem a poslechem napsal ještě knihu Chrám a tvrz) vyhrál s jazykem a pustil se do „vysvětlování“ českých slov. Původním záměrem zřejmě bylo přitáhnout více lidí k češtině ukázat jim její krásy, což se mu dozajista podařilo – a stále daří.

Dílo neprošlo žádnou úpravou, proto je čeština viditelně starší a krásně „košatá“.  Jako příklad uvedu svou oblíbenou definici slova mluvnice.

Mluvnice
Mluvnice nebo gramatika, můžete si vybrat, ale jen gramatik, nikoli také mluvničář, a největší xenofob mezi gramatiky musí si říkat gramatik. Neboť jazyku neporučíš; napadne-li ho nestvořit nějaké slovo, nestvoří, a čeština je ženská, musíš, jak ona chce.

Podobných perel najdete na 472 stranách více než dost; kdyby vám to však bylo málo, můžete sáhnout i po Chrámu a tvrzi.

Kniha i celkově dílo Pavla Eisnera se mi moc líbí, připomíná mi, jak je čeština bohatá a jak barvitě se pomocí ní můžeme vyjadřovat. Navíc si lze četbou této knihy doplnit znalosti etymologie a vývoje jazyka, což je mnohem pohodlnější, než „ležet“ v učebnicích – autor navíc vybírá zajímavá fakta a čtenáři tím šetří spoustu času.

Shrnutí

Čeština poklepem a poslechem by neměla chybět v knihovně žádného milovníka češtiny. Čtenáře pobaví a poučí; je také odrazem doby minulé, a tak čtenáři mohou nahlédnout na to, jak čeština vypadala před více než šedesáti lety.

Knihu je možné objednat přímo na stránkách nakladatelství Leda, kterému děkuji za recenzní výtisk a také za to, že se rozhodlo tuto vynikající knihu opět vydat.