Kurz zdravého sebevědomí

Život není vždy lehký, to člověk koneckonců pociťuje od útlého věku. Na naší životní cestě se setkáme s mnoha křivdami a s věcmi, které nás trápí, ale nejsme s to je jakkoli ovlivnit, proto je důležité si uvědomit, že člověk nemůže změnit celý svět, ale může změnit sebe a svůj přístup. To je možnost, jak úspěšně bojovat s nepřízní okolí, ale i s vlastními problémy – s nízkým sebevědomím a špatným sebeobrazem, stresem a pocity méněcennosti. Kurz zdravého sebevědomí od Michaely Peterkové je průvodcem, který nás navede na správnou cestu.

Nízké sebevědomí je trochu, jako když nás tlačí boty. Žít se s tím dá, ale příjemné to není. Proč zbytečně strádat a do nekonečna o sobě pochybovat, když to jde změnit.
Čtrnáctidenní knižní kurz zdravého sebevědomí je pokračováním série tréninků duševního zdraví a zaměřuje se na nedostatečný pocit vlastní hodnoty a nízké sebevědomí. Odlehčenou formou nabízí autorka poznatky z bohaté terapeutické praxe, vyzývá čtenáře k práci na sobě a poskytuje mu k tomu vhodné postupy, tipy a podněty. Kurz vychází z kognitivně-behaviorální terapie.
Kurz je rozdělen do 14 částí, „DNŮ“, které směřují čtenáře k hlubšímu sebepoznání a dávají mu příležitost osvojit si postupy ke zvýšení sebevědomí a duševní pohody.

Vždycky se musím pousmát, když narazím na reklamu, která zaručuje zhubnutí a vytvarování postavy nebo dobrou znalost čínštiny během jednoho měsíce. U těchto jevů je důležitá spíše cesta než cíl, a to zejména proto, že do cíle zkrátka nikdy nevedou. Člověk se permanentně nemůže naučit jazyk nebo být štíhlý už napořád. To všichni vidíme a chápeme – tak proč se tedy podivujeme, že práce s naším vlastním nitrem funguje podobně?

Kurz zdravého sebevědomí je příjemná a útlá knížečka od Portálu. Zpracovala ji Michaela Peterková, psychoterapeutka, která popularizuje psychologii mezi lidmi a stará se o duševní pohodu. Jejím nejvýraznějším a mně nejsympatičtějším rysem je to, že nás kniha bere na okružní prohlídku po našem nitru. Neslibuje nic bez práce a bez vlastního přičinění je kniha úplně k ničemu. Budete totiž číst, přemýšlet, zapisovat si a plnit úkoly, které vám samotným poskytnou perspektivu k tomu, abyste mohli na své problémy pohlédnout z jiného úhlu – což je vlastně cílem knihy.

Celý kurz se skládá ze 14 dnů, kterými budete společně s knihou procházet. Není třeba se jakkoli připravovat, stačí otevřít oči, naslouchat a všímat si toho, o čem vlastně přemýšlíme.

Každý ze dnů obsahuje některou z těchto složek: sebepoznání, edukace (informace), svépomoc a úkol.
Sebepoznání je zadání, které musíme vyřešit. Zamýšlíme se přitom sami nad sebou a i nad tím, jak vidíme okolní svět. Výsledek nám pomůže poznat sebe sama a naše stanoviska, které třeba i nevědomě zaujímáme, a proto se může stát, že nám vyřešení takového zadání pomůže už jen tím, že jsme jej udělali.
Oddíl informací přináší to minimum psychologické teorie, které v kurzu je – kurz je zaměřen hlavně na aktivní práci – a objasňuje nám, jak pracuje naše psychika.
Oddíl svépomoc už nám potom ukazuje, co konkrétně můžeme dělat (či si jen začít uvědomovat), abychom se zbavili negativních pocitů a postojů, které máme, anebo i návyků, kterými se nevědomky trestáme.
Jak bylo již na začátku řečeno, budování sebevědomí je celoživotní proces. Oddíl úkolů nám proto nabízí možnosti, jak uvést některé kladné návyky v praxi nebo jak naopak eliminovat ty nežádoucí. Pravidelným plněním úkolů si „navykneme“ na pozitivní systém, který nám bude dále v životě pomáhat.

Na konci knihy najdeme přílohy, které nám pomáhají reflektovat náš postup a umožňují nám zaznamenávat a zpětně vyhodnocovat své plány, program, postup, nebo třeba i náladu. Neocenitelnou pomůckou je pochvalník, ve kterém za splněné úkoly dostávám sovičky, které ukazují náš zdárný postup vpřed.

Důležitá otázka na závěr: Zvedla mi kniha sebevědomí? Odpověď zní samozřejmě ne. Pracovat na svém sebevědomí musí každý z nás, a tato kniha je pouze průvodcem, který ukazuje, co nám může pomoci. A v tom, co dělá, je velice dobrá.

Již několikrát zmíněnou autorkou této příručky je psycholožka PhDr. Michaela Peterková. Zajímavé útržky z jejího života najdete i v knize, používá je, aby ilustrovala různé situace, ostatní informace o ní najdeme třeba na jejích stránkách Psyx.

Paní Peterkovou bych možná označil za „renesančního“ psychologa – věnuje se mnoha věcem. Na internetu nabízí kurzy osobního rozvoje, zpracovává diagnostické testy, pořádá semináře a kurzy, zabývá se hypnózou a v minulosti provozovala i soukromou praxi pro klienty s obtížemi.

Veškerá její práce je rozhodně zajímavá. Jestli vás zajímá psychologie, doporučuji se podívat na její stránky, kde najdete spoustu zajímavých testů a také informace, které vám mohou pomoci, ať už se snažíte zjistit, jak silná vůle ve vás třímá, jestli dokážete přestat kouřit nebo jestli zvládnete vystudovat psychologii.

Shrnutí

Kurz zdravého sebevědomí je užitečná kniha, která nám pomůže na naší cestě k větší sebedůvěře a lepší duševní pohodě. Kniha je naším koučem; vede nás, ale to podstatné zůstává naším úkolem. Pokud se chcete brát takoví, jací jste, mít se víc rádi a více si věřit, kniha je pro vás dobrým pomocníkem a „nakopnutím“ správným směrem.